LGBT’s Support Tanduay Worker’s Strike

PAHAYAG NG PAKIKI-ISA SA WELGA NG MGA MANGGAGAWA SA TANDUAY

Ang Kapederasyon LGBT Organization ay mahigpit na nakikiisa sa mga nagwewelgang manggagawa sa Tanduay.
Bilang bahagi ng malawak na uring anakpawis at iba pang pinagsasamantalahang sektor sa lipunan, kaisa ng mga manggagawa ang hanay ng militanteng LGBT sa maigting na pakikibaka para mawakasan ang kontraktwalisasyon na nagsasadlak sa mga obrero sa mababang sahod at kawalan ng benepisyo at seguridad sa hanapbuhay.

Malinaw at makatarungan ang panawagan ng mga welgista sa Tanduay: regularisasyon sa trabaho at ligtas na kondisyon sa pagawaan. Hindi magkalayo ang kalunos-lunos na kalagayan ng mga nasawing manggagawa ng Kentex at mga manggagawang nagsimulang magwelga noong Mayo 18 sa Tanduay Distillers, Inc. sa Cabuyao, Laguna. Sa loob ng lima hanggang 11 taon na nilang pamamasukan, ang 397 manggagawa o 90 porsyento ng bilang ng lakas paggawa ay nananatiling kontraktwal. Nagtitiis ang mga ito sa napakababang P315 arawang sahod na napipinto pang ibaba sa P255 dahil sa di-makataong Two-Tiered Wage System na ipatutupad sa nasabing pagawaan. Wala din silang anumang benepisyong natatanggap tulad ng medical o sick leave, vacation leave o anumang bonus. Higit sa lahat, walang katiyakan o saguridad sa kanilang mga trabaho dahil maaari silang tanggalin ng kumpanya anumang oras gustuhin ng mga namamahala dito.

11351340_1600125390245293_1697216131546307183_n

Para sa mga LGBT, hindi katanggap-tanggap ang dustang kalagayan ng mga manggagawa sa Tanduay na pagmamay-ari ng pangalawa sa pinakamayamang Pilipino sa taong 2014 – si Lucio Tan – na ayon sa Forbes Magazine ay tinatayang may net worth na 6.1 bilyong dolyar o 270 bilyong piso. Sa halagang 15 milyong pisong produktong nalilikha ng mga manggagawa sa Tanduay Distillers, Inc., kumikita ang kumpanya ng mahigit 10 bilyong piso taun-taon. Subalit sa bawat pisong kita ng Tanduay Distillers, Inc., P0.003 lamang ang napupunta sa pasahod na hinahati-hati sa mahigit 397 mga manggagawa.

Habang nasasadlak ang mga manggagawa sa pagdarahop at pagsasamantala ng Tanduay Distillers, Inc., nananatili naming bulag pipi at bingi ang pamahalaan sa mga paglabag ng higanteng kapitalistang si Lucio Tan sa mga probisyon ng batas paggawa. Malinaw pa sa sikat ng araw na ang mga manggagawa ng Tanduay ay isinusuplay ng dalawang ahensiya, Global Skills Providers Multi-Purpose Cooperative at HD Manpower Service Cooperative, sa pamamagitan ng sistemang “labor only contracting.” Malinaw din na ang “labor only contracting” ay tahasang paglabag sa Labor Code of the Philippines ngunit sa kabila ng petisyon ng mga manggagawa sa Tanduay sa Department of Labor and Employment (DoLE) para imbistigahan ito, dedma lang ang gobyernong Aquino.

Tanduay Workers

Mahirap tanggapin para sa LGBT at sambayanan na ang mga manggagawang lumilikha ng Long Neck, Lapad Five Years, Jamaica, Green Tea, Asian Rum, Compañero, London Gin, Gin Capitan, Rhum Cocktails, Island Mix at maraming iba pang mga produktong nakalalasing, dugo at pawis naman nila ang buong-kadayukdukang sinisipsip ni Lucio Tan para lamang lalo pang magkamal ng superkita at di-masukat na yaman. Yaman mula sa lakas ng mga manggagawa pero sa hinagap nila ay isang pangitain lamang.

Mariin naming kinokondena ang marahas na pagbuwag ng management ng Tanduay Distillers Inc. sa hanay ng mga nagwewelgang manggagawa. Dapat na pakinggan ni Lucio Tan ang mga kahilingan ng mga manggagawa at itigil ang iligal at brutal na pandarahas. Inilunsad ng mga manggagawa ang welga para igiit ang dagdag-sahod at tiyakin ang ligtas na kondisyon sa pagawaan. Hindi karahasan ang sagot sa mga kahilingang ito.

Sa diwa ng pakikipagkaisa sa mga welgista sa Tanduay, sa buhay na inalay ng mga nasawi sa Kentex, tinatawagan ng Kapederasyon ang lahat ng LGBT na nakakalat sa iba’t ibang sektor para makiisa sa pakikibaka ng mga manggagawa, magtungo sa mga pabrika at piketlayn, makibahagi sa paglaban sa kontraktuwalisasyon, sa paggigiit na itaas ang sahod at pagtitiyak ng kaligtasan sa mga pagawaan, sa pakikipaglaban para sa regularisasyon at seguridad sa hanapbuhay, at pagkakamit ng pambansang kalayaan at demokrasya.

LGBT at sambayanan, sumuporta sa welga ng mga manggagawa ng Tanduay!
Ipaglaban ang regularisasyon ng 397 kontraktwal ng mga manggagawa!
Tiyakin ang ligtas na kalagayan sa mga pagawaan!
Katarungan sa mga nasawing manggagawa sa Kentex!
Mabuhay ang uring manggagawa!

1560410_1600125680245264_5035537012110271460_n

11163915_1600125520245280_3725746850773163524_n


Photos by Outrage Magazine, Pamantik KMU and Ivanka Custodio

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s